Zespół Charytatywny Caritas

© jozef.zgorzelec.pl

„Przywracajmy ubogim nadzieję”

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca i akceptująca. Do takiej miłości - pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych wzywa nas chrześcijan Jezus Chrystus.
W 1991 r. biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał do istnienia Caritas Diecezji Legnickiej w strukturach której działają Parafialne Zespoły Caritas. Parafialny Zespól Caritas działający przy Parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu został powołany w 1991 r.

Od ponad 15 lat prowadzimy działalność charytatywną. Celem naszych działań jest zaspokojenie w minimalnym stopniu niezbędnych potrzeb życiowych wielu naszych podopiecznych. Pomagamy przede wszystkim rodzinom i osobom najuboższym. Niesiemy pomoc w różny sposób, między innymi organizując przedświąteczną zbiórkę żywności i odzieży, przekazując w formie paczek potrzebującym. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy Wieczerze Wigilijne.

Aktualne w Zespole działa 13- tu wolontariuszy. Zebrania organizacyjne odbywają się w zależności od potrzeb.

Parafialny Zespół Caritas prowadzi Darmową Jadłodajnię, która została otwarta 1. stycznia 2004 roku. Jest ona czynna 7 dni w tygodniu. Codziennie wydajemy od 400- 450 porcji gorącej zupy wraz z pieczywem. Staramy się aby posiłki były urozmaicone. Dla wielu jest to jedyne gorące pożywienie w ciągu dnia. Jadłodajnia dożywia najbardziej potrzebujące osoby z całego miasta i okolic. Posiłki spożywane są na miejscu oraz zabierane w naczyniach dla najbliższych członków rodziny. Potrzebujących jest tak dużo , że musieliśmy otworzyć filię jadłodajni w dzielnicy Ujazd, do której dowożona jest gorąca zupa i chleb.

Darmowa Jadłodajnia nie mogłaby funkcjonować bez pomocy materialnej wielu instytucji, oraz osób prywatnych o wrażliwym sercu, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Naszą działalność wspierają władze samorządowe każdego szczebla udzielając nam pomocy w formie dotacji. Największe dotację otrzymujemy z Urzędu Miasta Zgorzelec. Znaczną pomoc otrzymujemy z Caritas Diecezji Legnickiej, w postaci środków finansowych, jak również produktów żywnościowych. Część produktów przeznaczamy jako wkład do przygotowania posiłków, a pozostała część rozdawana jest potrzebującym.

 

Należy podkreślić, że dotychczasową działalność naszej placówki pozytywnie oceniają władze samorządowe, oraz miejscowe społeczeństwo.

Naszą działalność można wesprzeć przekazując produkty żywnościowe, a także środki pieniężne, wpłacając na konto:

Darmowa Jadłodajnia „U św. Józefa”

ul. Ks. Jana Kozaka 2

59-900 Zgorzelec

Bank Pekao SA O/Zgorzelec

21 1240 1297 1111 0010 0136 5334