Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

© jozef.zgorzelec.pl

Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich powstało w naszej Parafii w maju 1997 roku. Obecnie liczy 27 członków. Spotykamy się raz w miesiącu. Przed każdym spotkaniem uczestniczymy we Mszy św. Opiekunem Koła jest ksiądz Proboszcz, który uczestniczy w każdym naszym spotkaniu, na którym oprócz spraw statutowych omawiany jest temat formacyjny.

Nasza główna działalność w ciągu pierwszych dwóch lat polegała na organizowaniu pomocy charytatywnej dla mieszkańców wsi Łomnica k/Głuszycy, których dotknęła klęską powodzi w 1997 roku. Pomoc polegała na dostawie w sumie 100 ton węgla z kopalni węgla brunatnego KWB Turów, opieki finansowej nad rodziną z Łomnicy oraz pomocy materialnej dla uczniów ze szkoły zawodowej.

W następnych latach zajęliśmy się profilaktyką w przeciwdziałaniu patologiom wśród dzieci i młodzieży. Podjęliśmy apel Księdza Biskupa Tadeusza Rybaka o organizowaniu na terenie Parafii świetlic środowiskowych. Ksiądz Proboszcz udostępnił i wyremontował odpowiednie pomieszczenia i tak powstała świetlica „U św. Józefa”. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli wyposażyliśmy świetlicę w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Opiekę wychowawczą nad dziećmi i młodzieżą sprawują obecnie dwie panie pedagog.

Od sześciu lat organizujemy wyjazdy dzieci na kolonie do ośrodków Caritas Legnica.

W dniu odpustu w naszej Parafii 1. maja 2005 roku Ksiądz Infułat Władysław Bochnak poświęcił boiska sportowe zbudowane obok naszego kościoła we współpracy z Urzędem Miasta Zgorzelca.

Bardzo ważną rolę w kształtowaniu formacji naszych członków odgrywają organizowane prawie corocznie pielgrzymki do różnych miejsc kultu religijnego w Polsce. W 2002 roku w maju odbyła się pielgrzymka do Włoch, podczas której odwiedziliśmy Loreto, Asyż, grób św. Ojca Pio oraz spotkaliśmy się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Nasi członkowie uczestniczą również w życiu naszej Parafii poprzez udział w organizacji odpustów, Dni Młodzieży oraz poprzez dbanie o wygląd ołtarzy w kościele.

 

Zapraszamy Parafian do naszego Koła.