Schola

© jozef.zgorzelec.pl

Informacje dla scholki

 

Pierwsze powakacyjne spotkanie scholki

11 września 2021 o godz. 1200 w salce

 

Zapraszamy młodzież i dzieci chętne do śpiewania i grania!