Schola

© jozef.zgorzelec.pl

Informacje dla scholki

 

Spotkania scholki w każdą sobotę o godz. 1100 w salce

Śpiewamy w niedziele o godz. 1230

 

Zapraszamy młodzież i dzieci chętne do śpiewania i grania!