O Parafii

© jozef.zgorzelec.pl

W 1978r. Ks. Prałat Jan Kozak proboszcz Parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu uzyskuje pozwolenie i rozpoczyna budowę dwupoziomowego kościoła wg projektu mgra arch. Wojciecha Kurowskiego, mgr arch. Aliny Niedźwiedzkiej-Kurowskiej, mgr inż Jana Niedźwiedzkiego, projekt konstrukcyjny mgr inż. Wojciecha Marszałka.

 

W dniu 26.10.1981r. kamień węgielny pochodzący z wykopalisk wokół Grobu Księcia Apostołów wmurował Arcybiskup Metropolita Wrocławski Henryk Gulbinowicz.

 

 

09.11.1983 roku Ks. Arcybiskup Henryk Gulbinowicz poświęcił dolny kościół św. Barbary, konsekrował ołtarz i erygował stacje Drogi Krzyżowej.

Dekretem Metropolity Wrocławskiego Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza dnia 25.06.1990r. została erygowana, wydzielona z Parafii św. Bonifacego, Parafia św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu.

Na przełomie lat 1999 i 2000 zostało wykonane prezbiterium w kościele górnym wg projektu mgra inż. arch. Andrzeja Mikuły. Wolą Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka kościół św. Józefa Robotnika Został ustanowiony kościołem Odpustu Jubileuszowego 2000r. 01.05.2000r. Biskup Legnicki Tadeusz Rybak poświęcił kościół św. Józefa Robotnika i konsekrował ołtarz. Aktualnie w realizacji są stacje Drogi Krzyżowej do górnego kościoła i dokończenie wystroju prezbiterium.

 

 

Tablice pamiątkowe poprzednich księży proboszczów

 

Kościoł pod wezwaniem św. Barbary (dolny)

 

 

 

 

 

Kościoł pod wezwaniem św. Józefa Robotnika (górny)

 

 

 

Dane Parafii

NIP: 615 17 94 001

REGON: 040113865

 

Numer rachunku bankowego

Bank Pekao SA O/Zgorzelec

02 1240 1297 1111 0000 2565 3928