© jozef.zgorzelec.pl

Kongres Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

W dniu 18.maja br. odbył się Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej na terenie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Z naszej Parafii wyjechała delegacja z Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w liczbie 8 osób.

Przed Eucharystią w bazylice odbył się między innymi występ chóru „Millenium” oraz kapeli góralskiej „Janicki” z Czarnego Boru.

Po występach muzycznych w bazylice złożył świadectwo wiary znany aktor Teatru Nowego w Łodzi Dariusz Kowalski. Aktor najbardziej znany jest z roli Janusza Tracza z serialu „Plebania”. Jego świadectwo było bardzo poruszające. Mówił o zmianach jakie zaszły w Jego małżeństwie i rodzinie od czasu jak zaczęli się wspólnie modlić, czytać codziennie Pismo święte. Zauważył pokój jaki wszedł do jego domu, gdy zaczęli żyć zgodnie z wolą Bożą. Potrafią przyjąć różne doświadczenia życiowe zarówno dobre jak i trudne (poważna choroba) z wiarą i spokojem, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa.

Eucharystia pod przewodnictwem kanclerza Kurii Biskupiej ks. Józefa Lisowskiego z udziałem wielu kapłanów oraz licznej rzeszy wiernych (około 3000 osób) rozpoczęła się w południe. Homilię wygłosił moderator Kongresu ks. Bogusław Wolański. Podczas Mszy św. udzielony został Sakrament Małżeństwa młodej parze.

Po Komunii Św. wszyscy odczytali akt zawierzenia rodzin diecezji legnickiej Matce Bożej Łaskawej i św. Józefowi. Po Eucharystii rozpoczął się piknik rodzinny, w czasie którego występował zespół akrobatyczny „Ocelot” z Legnicy oraz przygrywała kapela „Janicki”.

O godzinie 1500 w bazylice odmówiono wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem.

Po modlitwie świadectwa wiary złożyły trzy pary małżeńskie. Słuchanie świadectw ludzi, którzy „namacalnie” odczuli działanie Boga w ich życiu pogłębia w słuchających wiarę i mobilizuje do większego zawierzenia Bogu, do poświęcenia większej ilości czasu na modlitwę. Pokazuje, że właśnie czas spędzony na modlitwie daje najwięcej dobrego dla całej modlącej się rodziny.

O godzinie 1630 rozpoczął się koncert Gwiazdy Kongresu Eleni z zespołem. Koncert odbył się na scenie przed bazyliką, ponieważ nie było zapowiadanych deszczy, a wspólnej zabawie (niektórzy nawet tańczyli) towarzyszyła piękna pogoda. Kongres zakończył się o godzinie 1800.

Warto było przyjechać!

autor: Marek Gębka2013-05-22