© jozef.zgorzelec.pl

XXI Światowy Dzień Chorego

Wspominając Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes, obchodzimy dzisiaj XXI Światowy Dzień Chorego. Na Mszy świętej o godzinie 18.00 modliliśmy się za wszystkich chorych z naszej wspólnoty parafialnej, a także przebywających w Szpitalu im. Jana Pawła II, oddając ich naszemu Panu, który jest Lekarzem duszy i ciała. W czasie Eucharystii była możliwość skorzystania z sakramentu namaszczenia chorych, o którym w dokumentach Soboru Trydenckiego czytamy: Istotą jest łaska Ducha Świętego. Jego to namaszczenie usuwa winy, jeśli byłyby jeszcze jakieś do odpokutowania, oraz pozostałości grzechu: przynosi ulgę i umocnienie duszy chorego, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierdzie Boże. Chory podniesiony na duchu łatwiej znosi dolegliwości choroby i trudy, łatwiej opiera się pokusom szatana.. a niekiedy odzyskuje zdrowie ciała, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy. Pamiętajmy więc, że Sakrament namaszczenia chorych nie jest przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia, ale dla każdego kto doświadcza poważnej choroby - jest to sakrament uzdrowienia duszy i ciała.

autor: ks. Norbert Jurek2013-02-11