Dzień Cecyliański – spotkanie zespołów śpiewaczych i scholi parafialnych

© jozef.zgorzelec.pl